Select language:      
class-header-css3
class-header-semantics
class-header-offline
class-header-device
class-header-connectivity
class-header-multimedia
class-header-3d
class-header-performance
Hitta hit

I Frillesås finns havet alltid nära. På promenadavstånd
från pensionatet finns en härlig badstrand och möjlig-
het att hyra bastu finns.

Frillesås ligger fem mil söder om Göteborg, en
halvtimmes bekväm resa längs motorvägen.
Avfart 57 från E6/E20 heter Frillesås. Kör mot
Frillesås samhälle, i första rondellen står Pensionat
under skylten Frillesås. Inne i samhället står det
Pensionat i rondellen. Kör höger, över två vägbulor
och precis innan järnvägsviadukten sväng höger på
Stationsvägen och där är vi.Kör du gamla vägen
söderifrån tar du vänster i rondellen i samhället och
fortsätterenligt ovan.

Att göra - Tips på aktiviteter


Välkommen hem till oss!
Pensionat
FRILLESBERG
Att bara få vara
Anmäl dig för vårt nyhetsbrev
Frillesås Stationsväg 2 - 439 62 Frillesås
Tel: 0340-650 970 - info@frillesberg.se

 

 

Banner vector designed by Freepik"